La Red Española de Supercomputación forma part del nou mapa de les ICTS

La Red Española de Supercomputación forma part del nou mapa de les ICTS

El Consell de Política Científica, Tecnològica i d’Innovació ha aprovat l’actualització del mapa de les Infraestructures Científiques i Tècniques Singulars (ICTS). La Red Española de Supercomputación (RES), coordinada pel Barcelona Supercomputing Center – Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS), forma part d’aquesta nova edició del mapa englobant un total de 12 nodes. Mitjançant aquest reconeixement, la RES es consolida com a una infraestructura tècnica excepcional, que presta serveis per a desenvolupar recerca de màxima qualitat.

El nou mapa està integrat per 29 ICTS, que aglutinen un total de 62 infraestructures operatives. Per formar part de les successives actualitzacions, les infraestructures són sotmeses a un procés d’avaluació científic i tecnològic amb alts estàndards d’exigència i qualitat. Totes les ICTS són mitjans tècnics únics i singulars, amb un cost d’inversió i operació molt elevat. A més, han de ser de titularitat pública i han d’oferir serveis a la comunitat investigadora mitjançant accés obert i competitiu.

La RES és una ICTS distribuïda que es compon de 12 nodes repartits per la geografia espanyola i dependents d’entitats jurídiques diverses, entre els quals es troba el node del CSUC que hi forma part des del 2015. Tots els nodes comparteixen un protocol d’accés comú, i els investigadors poden sol·licitar recursos de supercomputació mitjançant una convocatòria unificada que s’obre tres vegades l’any. A més, els nodes de la RES també comparteixen estratègia i pla de desenvolupament conjunt.

En el nou mapa s’ha formalitzat la incorporació de tres nodes, que ja estaven treballant plenament integrats en la RES des de 2015: Calèndula (Centro de Supercomputación de Castilla y León), Cibeles (Universidad Autónoma de Madrid) i Lusitania (a la Fundación Computación y Tecnologías Avanzadas de Extremadura).

Font: RES

Comparteix