Grup de Treball de Suport a la Recerca del CSUC, 7 reunions el 2018

Grup de Treball de Suport a la Recerca del CSUC, 7 reunions el 2018

El 15 de novembre s’ha celebrat la darrera reunió del Grup de Treball de Suport a la Recerca del CSUC del 2018.

El grup està format per representants de la Universitat de Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat Politècnica de Catalunya, Universitat Pompeu Fabra, Universitat de Girona, Universitat de Lleida, Universitat Rovira i Virgili, Universitat Oberta de Catalunya, Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya, Universitat Ramon Llull i la Universitat Jaume I, i també per l’Àrea de Ciència Oberta i TIC del CSUC.

El grup s’ha reunit bimestralment amb la finalitat de treballar diferents temes relacionats amb els repositoris, la promoció de la ciència oberta i l’accés obert, la gestió de dades de recerca i les humanitats digitals.

A continuació es destaquen les tasques més rellevants del grup durant el 2018 relacionades amb l’accés obert i la gestió de dades de recerca:

Pel que fa a l’accés obert, al Portal de la Recerca de Catalunya (PRC), s’ha publicat un indicador de publicacions en accés obert i tancat i s’ha implementat l’eina Unpaywall. També s’ha treballat per comptabilitzar els costos de publicar en accés obert (Article Processing Charges, APC) a les universitats.

Quant a la gestió de dades de recerca, s’ha migrat a una nova versió l’eina Research data management plan, s’ha afegit la plantilla de l’European Research Council i se n’ha fet un vídeo que n’explica el seu funcionament i permet difondre l’eina als usuaris. També s’ha elaborat una enquesta amb la finalitat de conèixer les necessitats dels investigadors.

Comparteix