El CRAI Biblioteca del Campus Clínic de la UB inaugura l'EspaiCrea

El CRAI Biblioteca del Campus Clínic de la UB inaugura l’EspaiCrea

El mes de novembre es va inaugurar, al CRAI Biblioteca del Campus Clínic de la Universitat de Barcelona (UB), un nou espai dins de la biblioteca anomenat EspaiCREA.

L’EspaiCREA ha estat dissenyat seguint la filosofia “maker” que neix amb l’objectiu d’oferir als estudiants del Grau d’Enginyeria Biomèdica les eines i recursos necessaris per poder imprimir els prototips dels seus projectes en una impressora 3D.

El projecte ha estat una aposta per transformar els espais de la biblioteca per adaptar-los a les noves necessitats dels usuaris i s’ha pogut dur a terme gràcies a la col·laboració i implicació dels representants dels estudiants del Grau d’Enginyeria Biomèdica, del responsable acadèmic del grau i del deganat de la Facultat de Medicina.

Durant els seus primers dies de funcionament, l’EspaiCREA ha estat treballant en la impressió d’un projecte experimental per tal que els estudiants el poguessin visitar i valorar-ne l’ús.

El personal de la biblioteca i els representats dels estudiants dels diferents cursos han estat formats amb nocions bàsiques d’impressió 3D i maneig de la impressora; està prevista una formació en cascada per a la totalitat dels estudiants del Grau.

El CRAI Biblioteca del Campus Clínic és l’encarregat de gestionar les reserves i vetllar per l’ús adequat de l’espai, de l’equipament i dels materials.

Font: CRAI UB

Comparteix