La Global Sustainability Coalition for Open Science Services (SCOSS) vol garantir el DOAJ i SHERPA/RoMEO

La Global Sustainability Coalition for Open Science Services (SCOSS) vol garantir el DOAJ i SHERPA/RoMEO

L’associació de biblioteques de recerca europees (LIBER, Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche) és membre actiu de la iniciativa Global Sustainability Coalition for Open Science Services (SCOSS), que va entrar en funcionament a finals del 2017 com a resposta a una creixent preocupació per la seguretat de la infraestructura que sustenta la ciència oberta avui en dia.

La intenció de la SCOSS és garantir serveis clau, com ara el Directory of Open Access Journals (DOAJ) i SHERPA/RoMEO, uns serveis que ajuden a la comunitat científica i acadèmica a accedir i difondre la recerca, i també a innovar i evolucionar.

SCOSS funciona proporcionant el marc i l’estructura de finançament, examinant propostes potencials basant-se en uns criteris prèviament definits. Les propostes més elegibles, i que passen una rigorosa avaluació, són presentades a la comunitat global d’stakeholders d’OA/OS perquè aconsegueixin suport monetari a través de crowdfunding.

Fins ara, s’han garantit més de 750.000 € per ajudar a finançar el DOAJ i SHERPA/RoMEO, els primers serveis seleccionats per SCOSS en la seva convocatòria pilot de finançament.

Trobareu més informació sobre la iniciativa SCOSS al seu lloc web.

Comparteix