El servei de gasos de laboratori, obert a la participació de noves institucions

El servei de gasos de laboratori, obert a la participació de noves institucions

Des de gener de 2018 està vigent l’acord marc per al subministrament de gasos tècnics i líquids criogènics, que homologa les empreses subministradores del servei de gasos de laboratori sota la coordinació el CSUC i que està obert a l’adhesió de nous participants.

L’acord marc estableix el subministrament dels productes en dos lots. El Lot 1 es refereix als gasos i líquids criogènics en ampolles i recipients tipus dewar i el Lot 2, correspon a gasos i líquids criogènics en tancs.

Les empreses subministradores del servei són per al Lot 1: Carburos Metálicos, Air Liquide i Messer, i per al Lot 2: Carburos Metálicos, Air Liquide, Messer i Abelló Linde. La durada de l’acord marc és de dos anys prorrogable dos més.

El servei estableix preus màxims fixats, amb la possibilitat d’abaixar-ne l’import als contractes derivats i incloure el servei de manteniment de les instal·lacions pròpies. Entre els beneficis del servei destaquen els preus màxims ajustats (amb altres avantatges econòmics: preus de transport, lloguer…), un llistat de productes definit, ampli i amb flexibilitat per afegir barreges de gasos als contractes derivats i un procés de contractació diligent amb terminis de lliurament àgils que contemplen penalitzacions en cas d’incompliment.

Participants

Els participants de l’acord marc són: el Parc Científic de Barcelona (PCB), l’Institut de Recerca i Tecnologies Agrolimentàries (IRTA), l’Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2), la Universitat de Lleida (UdL) i l’Institut de Ciències Fotòniques (ICFO).

Amb posterioritat s’ha adherit també la Universitat Rovira i Virgili (URV) i el passat 9 de novembre va afegir-se la Universidad de Huelva (UHU).

Contractes derivats

Els contractes derivats de l’acord marc poden celebrar-se conjuntament, i són gestionats directament pel CSUC, o de forma individual, on cada centre s’encarrega de la seva tramitació.

Des del començament de l’acord marc s’han dut a terme tres contractes derivats conjunts entre els diferents centres participants.

El primer i segon contracte derivat han estat per al Lot 1, de gasos i líquids criogènics en ampolles, i han comptat amb la participació del PCB, l’ICFO, l’ICN2, la UdL i l’IRTA, on aquestes institucions han obtingut un estalvi de fins a un 30% respecte als preus del 2017. L’empresa adjudicatària ha estat Air Liquide per al primer derivat i Messer, per al segon derivat. La vigència d’aquests derivats és d’un any prorrogable un any més.

El tercer contracte derivat, adjudicat aquest novembre, ha estat per al Lot 2, referent a gasos i líquids criogènics en tancs, on ha participat el PRB, l’ICFO i la URV. Les empreses subministradores han estat Air Liquide per al PCB i Abello Linde per a l’ICFO i la URV. La vigència d’aquest derivat és de dos anys prorrogable per anualitats fins a un màxim de dos.

Aquest tercer derivat ha suposat un estalvi de més del 50% de l’import total actual per al PCB, i d’un 25% per a la URV.

Com puc participar en l’acord marc?

L’adhesió a l’acord marc està oberta a la participació de nous centres i entitats. Per això, si teniu interès en afegir-vos-hi podeu posar-vos en contacte amb Sònia Garcia (93 551 6217 / sonia.garcia@csuc.cat).

Comparteix