Disponibles les noves tarifes per al 2019

Disponibles les noves tarifes per al 2019

Ja estan disponibles al web corporatiu les tarifes dels serveis prestats pel CSUC (sense IVA) i la política de facturació, aprovades per la Comissió Executiva del 3 de desembre de 2018.

Per al 2019 s’han donat de baixa els serveis de correu-e i de certificació digital, s’han incrementat en un 4% les associades a assistència tècnica i operació, s’han ajustat les associades a hostatge i manteniment i les de connexió a l’Anella Científica d’acord amb els costos dels proveïdors, s’han redistribuït les d’e-Administració d’acord amb l’ús previst de cadascun dels seus serveis, i s’ha modificat el model de les de càlcul científic.

En el nou model de tarifes de càlcul científic s’adquireix un primer bloc de 500.000, 250.000 o 100.000 unitats computacionals (UC), on 1 UC és equivalent a 1 hora computacional (HC) de pirineus o a mitja de canigó. A més es disposen de blocs addicionals de 50.000 UC que es poden contractar a mesura que es necessiti. A diferència dels anys anteriors, els blocs es facturaran d’entrada en comptes de gradualment a mesura que s’anaven consumint les hores de càlcul.

Les tarifes de connexió a l’Anella Científica s’han reduït entre un 15% i un 38% d’acord amb l’oferta de l’adjudicatari (Orange) mentre que les d’adhesió, entre un 4% i un 16%. Aquestes noves tarifes s’aplicaran a partir de l’1 de gener de 2019, encara que el procés de migració es realitzarà durant els propers 4 mesos.

S’han reestructurat les tarifes de compres conjuntes per separar les d’energia (electricitat i gas), les de telecomunicacions corporatives i unificar la resta (impressió, antiplagi, neteja, gasos de laboratori…).

Amb motiu del 20è aniversari del Punt Neutre d’Internet a Catalunya (CATNIX), el 2019 es condonarà la quota d’alta als nous usuaris.

Com el 2018, es mantenen les tarifes desglossades en dues parts, una per cobrir les despeses internes d’assistència tècnica i operació, que es facturarà sense IVA a les entitats del sector públic de les quals el CSUC és mitjà propi, i l’altra per als serveis externs (hostatge, manteniment, llicències i suport extern) que es facturaran amb IVA.

Comparteix