Un article sobre els serveis de suport a la recerca a les biblioteques universitàries espanyoles, disponible a MDPI

Un article sobre els serveis de suport a la recerca a les biblioteques universitàries espanyoles, disponible a MDPI

La revista d’accés obert Publications del Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI) acaba de publicar en el seu volum núm. 6 del mes de desembre l’article “Research Support Services in Spanish Academic Libraries: An Analysis of Their Strategic Plans and of an Opinion Survey Administered to Their Directors“, escrit per Angel Borrego (UB) i LLuís Anglada (CSUC).

La transició de la informació impresa a la informació digital ha transformat el paper de les biblioteques universitàries, que han hagut de redefinir-se com a intermediàries i col·laboradores dins els processos d’aprenentatge i investigació.

A l’article s’analitza l’evolució i la provisió actual de serveis de suport a la recerca a les biblioteques universitàries espanyoles mitjançant l’anàlisi de tres plans estratègics publicats per la Red de Bibliotecas Universitarias Españolas (REBIUN) i d’una enquesta adreçada als directors de les biblioteques.

Els resultats mostren que les biblioteques universitàries estan completament integrades en les activitats de recerca de les universitats i que la majoria d’elles depenen dels vicerectorats de recerca o política científica. Existeix una relació entre la grandària de la biblioteca i la prestació de serveis de suport a la recerca, tot i que no s’observa cap correlació entre la grandària de la biblioteca i el personal dedicat al suport a la recerca.

Els directors de les biblioteques subratllen el valor dels repositoris institucionals, una visió també reflectida en la importància assignada a l’accés obert dins els plans estratègics. Altres temes rellevants, com ara la gestió de dades, semblen encara no ser prioritaris per als directors de les biblioteques espanyoles.

Trobareu l’article complet a Publications de l’MDPI.

Comparteix