La Comissió Assessora de Catalogació de la Biblioteca de Catalunya celebra una nova reunió

La Comissió Assessora de Catalogació de la Biblioteca de Catalunya celebra una nova reunió

El 14 de desembre, ha tingut lloc una reunió de la Comissió Assessora de Catalogació de la Biblioteca de Catalunya (CAC), òrgan consultiu de la Biblioteca de Catalunya (BC) en matèria de catalogació bibliogràfica.

A la reunió s’ha informat de dades estadístiques del CANTIC i de les noves institucions que hi participen. També s’ha tractat especialment el tema de la implementació de les RDA a les diferents institucions. Les biblioteques universitàries i la Biblioteca de Catalunya ja cataloguen en RDA plenament des de 2017. Les biblioteques de la Diputació i les de la Generalitat de Catalunya, tant les especialitzades (BEG) com les públiques, iniciaran la catalogació en RDA durant el primer semestre del 2019.

Durant la reunió s’ha informat de l’estat de la traducció al català de l'”IFLA Library Reference Model“, harmonització en un sol model dels tres models conceptuals existents FRBR, FRAD i FRSAD. La traducció es publicarà conjuntament entre la Biblioteca de Catalunya i el Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de Catalunya (COBDC) durant el primer semestre del 2019.

Formen part de la CAC representants de la BC, de biblioteques universitàries, del CSUC, del sistema de lectura pública, de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la UB, de biblioteques especialitzades i del COBDC.

Comparteix