El CATNIX baixa les seves tarifes per al 2019

El CATNIX baixa les seves tarifes per al 2019

Amb l’arribada de l’any nou, s’han modificat les tarifes existents al Punt Neutre d’Internet a Catalunya (CATNIX).

Així, s’ha reduït la tarifa de la connexió a 1 Gbps, que passa de 300 € a 200 € i la de la connexió a 10 Gbps, que passa de 700 € a 650 €.

A més, i amb motiu del 20è aniversari del Punt Neutre, aquest 2019 es condonarà la quota d’alta als nous usuaris.

La taula següent detalla les tarifes tant per a la interconnexió de dades com de veu:

Els membres del CATNIX podran disposar de ports addicionals a la mateixa seu amb un descompte a la quota d’operació d’un 30%.

A l’emplaçament ubicat a les instal·lacions del CSUC, en concret a l’Edifici Annexus, la quota d’operació i manteniment dóna dret a 4 ranures; les addicionals es facturen a part, amb un descompte de (N-8)% a partir de la 9a ranura contractada.

Comparteix