El Govern impulsa el Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement

El Govern impulsa el Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement

El Govern ha aprovat el Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement, que posarà en marxa una estratègia compartida entre el sistema d’universitats i recerca i l’àmbit de l’economia productiva, amb l’objectiu de construir la Catalunya del futur, gràcies a l’establiment d’uns pilars sòlids que permetin crear una societat més basada en el coneixement.

El Pacte ha de permetre fer de la innovació l’eix vertebrador en el disseny de les futures polítiques del Govern, per tal que el percentatge d’activitat econòmica basada en coneixement se situï en valors comparables als de països capdavanters.

Liderat pel Departament d’Empresa i Coneixement, el Pacte compta també amb la participació dels departaments d’Educació, Salut, Agricultura, Economia i Hisenda, Polítiques Digitals i Administració Pública, i Treball.

El recentment creat Observatori de la Universitat, la Recerca i la Innovació tindrà com a principal missió elaborar un informe anual de l’estat de la Societat del Coneixement per disposar d’una diagnosi acurada del país i establir, d’acord amb els paràmetres internacionals, les futures polítiques que s’aniran desenvolupant en funció de les necessitats i dels recursos disponibles.

El Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement s’estructura al voltant de set eixos:

  1. La missió i la visió del sistema de coneixement
  2. Els recursos humans
  3. Els recursos econòmics
  4. El sistema de recerca
  5. El sistema de transferència, d’innovació i d’emprenedoria
  6. Les infraestructures de suport a la recerca
  7. La interacció amb el territori i les ciutats

Trobareu més informació a la nota de premsa del Govern.

Comparteix