El 32,8% dels espanyols no llegeix llibres

El 32,8% dels espanyols no llegeix llibres

La Federació de Gremis d’Editors d’Espanya ha presentat el Baròmetre d’Hàbits de Lectura i Compra de Llibres 2018 patrocinat per la Direcció General del Llibre i Foment de la lectura del Ministeri de Cultura i Esport i CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos).

L’informe destaca que el 32,8% dels espanyols no llegeixen llibres o llegeixen menys d’un llibre al trimestre. Aquesta xifra, que podria semblar elevada, constata, però, un augment constant del percentatge de lectors des de l’inici de la dècada, incrementant-se en un 1,4% respecte a les xifres recollides el 2017.

Publishnews ha publicat un article que analitza els hàbits de lectura que es desprenen de l’informe. Així, a l’article es mostra que tot i que en general els homes llegeixen més, principalment a causa de la lectura de diaris, pel que fa als llibres són les dones les que més llegeixen, un 70,7% de les dones llegeixen almenys un llibre al trimestre enfront del 63,7% dels homes.

De la mateixa manera es constata que l’hàbit de lectura descendeix amb l’edat i augmenta en la població amb major nivell d’estudis. A més, del total de lectors, el 83% són lectors freqüents, és a dir, que llegeixen almenys una vegada a la setmana. La mitjana de llibres anuals llegits pels lectors espanyols és de 10 i al mateix temps dediquen a la lectura una mitjana de 8,4 hores.

Entre les dades més interessants que trobem en l’estudi cal destacar que el 92% dels lectors llegeixen en el seu temps lliure, com a entreteniment, mentre que el 43% llegeix llibres per motius de treball o estudis. El 97,4% dels lectors de llibres llegeix a casa, el 15,9% afirma llegir a l’aire lliure, aquesta xifra augmenta en les dones arribant al 20% i el 15,6% en el transport públic, sent Madrid (29,9%) i Catalunya (23,5%) les comunitats autònomes on més llibres es llegeixen en els mitjans de transport. Resulta curiós constatar el descens de la lectura en biblioteques que se situa en un 3,6%, un 0,3% menys que l’any anterior.

Quant als motius pels quals els espanyols no llegeixen el 49,3% dels no lectors al·lega falta de temps, arribant a un 69% a la franja dels 35 a 44 anys; un 32,2% afirma que no li agrada o no li interessa llegir, augmentant de manera preocupant entre els joves de 14 a 24 anys (51,1%).

Si parlem de formats el llibre en paper segueix sent el preferit pels lectors, 86,1% (de butxaca 27,6%), el llibre electrònic creix fins a representar el 13,7% mentre que l’audiollibre, de moment, representa només el 0,1%.

La compra (60,8%) segueix sent el principal canal pel qual arriben els llibres als lectors, bé a través de la compra directa (40,4%), a través d’un regal (17,4%) o comprat a través d’internet (3%). El 23,2%, dels llibres van arribar als lectors mitjançant un préstec, però, el realitzat a través de biblioteques només representa un 6%. Finalment, un 8,4% afirma haver descarregat el llibre a través d’internet, dels quals, només el 35% va pagar per ell.

La lectura en suport digital ha crescut ostensiblement en l’última dècada. Pel que fa a llibres la lectura en digital ha passat de representar el 5,3% dels lectors espanyols a un 28,7% dels mateixos encara que la lectura a través d’e-readers no representa ni a la meitat dels lectors en format digital. El 16,3% dels llibres que es llegeixen a Espanya es llegeixen en format digital, però, el 79% dels mateixos s’obtenen de forma gratuïta.

Trobareu més informació a Publishnews.

Font: Baròmetre d’Hàbits de Lectura i Compra de Llibres 2018

Comparteix