Recomanacions per a la gestió de dades de recerca dirigides a investigadors

Recomanacions per a la gestió de dades de recerca dirigides a investigadors

La xarxa temàtica espanyola MareData ha elaborat un informe amb unes recomanacions genèriques dirigides a investigadors sobre la gestió de les dades de recerca.

L’informe conté 17 recomanacions que intenten facilitar les tasques als investigadors a l’hora d’obrir les dades: que es puguin localitzar, utilitzar, avaluar i entendre, és a dir, utilitzant la sigla universal per a les dades, que siguin dades FAIR: localitzables (Findable), accessibles (Accessible), interoperables (Interoperable) i reutilitzables (Reusable).

Al repositori del CSIC trobareu l’informe complet amb les recomanacions.

La xarxa temàtica espanyola de gestió de dades de recerca Maredata està formada per l’Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos-CSIC, l’Instituto de Gestión de la Innovación y el Conocimiento-CSIC, la Universidad de Alicante, la Universitat de Barcelona, la Universidad Carlos III de Madrid, la Universitat Oberta de Catalunya i la Universitat Politècnica de València.

Comparteix