Disponible l'informe sobre la compra verda d'electricitat

Disponible l’informe sobre la compra verda d’electricitat

Ja està disponible el primer informe sobre la compra verda d’electricitat de les entitats integrants del grup de treball en xarxa CPV Catalunya, en el qual participa el CSUC.

L’informe té per objectiu oferir una visió global de la contractació d’energia elèctrica al grup i plantejar estratègies de millora de manera coordinada.

El principal resultat de l’informe ha estat que la contractació d’electricitat verda és una pràctica estesa a totes les entitats integrants del grup arribant a gairebé el 100% d’electricitat verda subministrada en els diferents contractes, els quals engloben un centenar d’administracions locals i regionals de Catalunya. A més, no representa necessàriament un sobrecost per a les administracions.

El document presenta, de forma resumida, les licitacions realitzades, els criteris ambientals requerits i els resultats assolits per cadascun dels membres del grup. Així, pel que fa al CSUC, s’indica que s’ha passat de no licitar cap percentatge d’energia renovable a licitar el 100%. A més, tot i que el % d’energia renovable és objecte de valoració, la major part de les ofertes han presentat un 100% d’energia renovable amb GdO i les empreses adjudicatàries dels contractes derivats compleixen amb aquest màxim.

A més, l’informe remarca que en el grup de compra d’energia elèctrica del CSUC les emissions anuals evitades han estat de 189.336 tones de CO2 eq.

Per a mitja tensió, la compra conjunta d’energia al CSUC es basa en un preu variable OMIE, licitant el marge de comercialització i els coeficients de la fórmula de tancaments a futur. L’energia a baixa tensió es subhasta a preu fix.

Malgrat el risc que pot suposar el preu variable, els resultats obtinguts fins al moment, comparats en el temps i amb preus d’altres compradors, corroboren el bon funcionament d’aquest model.

Podeu consultar l’informe complet “Grup de treball en xarxa CPV Catalunya. Compra verda d’Electricitat” per a més informació.

Font: Butlletí Compra Pública Verda a Catalunya

Comparteix