El grup de compra del CSUC estudia l'adquisició d'energia mitjançant un PPA

El grup de compra del CSUC estudia l’adquisició d’energia mitjançant un PPA

El grup de compra d’energia del CSUC està analitzant la possibilitat de realitzar la compra conjunta d’energia mitjançant un Power Purchase Agreement (PPA)

El CSUC compra energia per a un grup de 43 entitats que està format per universitats, centres de recerca, parcs tecnològics i parcs de recerca, hospitals, centres d’atenció primària, centres de salut i altres entitats públiques que tenen en comú l’interès en estalviar i abastir-se d’energia d’origen renovable.

Fins ara, l’adquisició d’energia verda s’havia basat en els certificats de garantia d’origen renovable. Enguany, es vol anar un pas més enllà i plantejar la compra d’energia directament vinculada a una nova inversió en energia renovable, ja sigui sigui fotovoltaica o eòlica, limitant així la dependència d’energies d’origen fòssil.

Amb aquesta fórmula es pretén també eliminar la volatilitat dels preus, reduir el risc i assegurar el bon preu que pot oferir ara la tecnologia fotovoltaica i eòlica.

El volum actual de compra del grup és de 500 GWh/any en energia, dels quals entre un 20 i un 50% podrien procedir d’un PPA o acord de venda d’energia. La resta, es podrien adquirir a OMIE o amb els tancaments que ja està gestionant el CSUC amb la participació de tots els membres del grup.

Per això, des del CSUC s’està ja treballant en l’anàlisi de les condicions necessàries per a una possible licitació que combinaria la compra parcialment procedent d’un PPA i parcialment vinculada a OMIE, també amb opcions de tancaments a futurs.

La formació del preu per a la revisió de la facturació amb aquest nou sistema esdevindrà doncs un punt clau per la correcta gestió posterior del contracte, servei que també ofereix el CSUC als membres del grup, proporcionant eines i supervisió per facilitar la gestió a totes les entitats participants.

Per conèixer amb detall les diferents opcions disponibles al mercat, el CSUC consultarà als possibles interessats que també poden posar-se en contacte a través de l’adreça: energia@csuc.cat.

Comparteix