Celebrada la 4a edició del Software2 User Day

Celebrada la 4a edició del Software2 User Day

El 26 de febrer, el CSUC i Software2 han organitzat conjuntament la quarta edició del “Software2 User Day“, a l’Escola d’Enginyeria de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

Software2 és el proveïdor de la solució de virtualització d’aplicacions AppsAnywhere que utilitza el servei UniApps del CSUC.

La jornada ha estat adreçada als usuaris del programari AppsAnywhere i als del servei UniApps del CSUC i ha tingut per objectiu mostrar les principals novetats d’aquesta solució, a més de compartir experiències d’ús, plans de futur i resoldre dubtes sobre el seu funcionament.

A més, per part del CSUC, Jordi Guijarro, cap d’Operacions i Seguretat, ha presentat el servei UniApps, que ofereix a les universitats participants la capacitat de desenvolupar un mercat d’aplicacions amb un model d’entrega personalitzada al núvol.

Consulta totes les presentacions de la jornada!
Comparteix