La UPC incorpora la seva tesi 4.000 al TDX

La UPC incorpora la seva tesi 4.000 al TDX

La Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) ha arribat a les 4.000 tesis dipositades al repositori de Tesis Doctorals en Xarxa (TDX). Precisament, la UPC va ser la universitat que va entrar la primera tesi quan es va posar en marxa el repositori el mes de febrer del 2001 i 18 anys després ja porta incorporades 4.000 tesis.

La tesi número 4.000 ha estat escrita per Queralt Guerrero Sánchez i porta per títol Bedforms and associated sediment dynamics on the inner shelves at different spatio-temporal scales. La recerca ha estat dirigida per Jorge Guillen Aranda i presentada en el Departament d’Enginyeria Civil de la UPC.

L’objectiu de la tesi és estudiar el desenvolupament i dinàmica de les formes de fons a la plataforma continental somera mitjançant la integració d’observacions a diferents escales espacials i temporals. Es parteix de la hipòtesi en què els processos sedimentaris a diferents escales estan relacionats i que els de petita escala fomenten als majors, fent especial èmfasi a la contribució de les formes de fons petites al transport de sediments. L’estudi inclou el monitoratge i anàlisi de sand ridges, ripples i de les variacions de concentració de sediment en suspensió (CSS) prop del fons a la zona somera de les plataformes continentals del Delta de l’Ebre i a Perranporth (oceà Atlàntic).

Comparteix