Llegir en imprès i en digital són processos mentals diferents

Llegir en imprès i en digital són processos mentals diferents

Entre 2014 i 2018 gairebé 200 acadèmics i científics de tot Europa en l’àmbit de la lectura, l’edició de textos i l’alfabetització han participat en el projecte “Evolution of Reading in the Age of Digitisation“.

L’objectiu del projecte ha estat conèixer l’impacte de la digitalització en les pràctiques de lectura. Gran part d’aquesta recerca s’ha centrat en saber com els lectors, especialment nens i els joves, comprenen i recorden els textos escrits quan fan servir materials impresos o suports digitals. Entre els participants en el projecte es troba el grup ERI-Lectura de la Universitat de València.

Els passats 3 i 4 d’octubre de 2018 els membres d’aquesta projecte de recerca, finançat per la Unió Europea, i altres parts interessades en la matèria es van reunir a Stavanger (Noruega) per discutir les principals troballes i debats sorgits en aquests quatre anys de treball. El resultat de la trobada és la “Declaració de Stavanger sobre el futur de la lectura“, disponible en espanyol.

El document ofereix un resum d’aquest intercanvi de reflexions i els resultats d’aquest projecte de recerca. Entre altres qüestions, la Declaració apunta que el paper i les pantalles fomenten, respectivament, els seus propis tipus de processaments. En l’actual entorn híbrid de lectura, és bàsic trobar les millors formes d’utilitzar els avantatges dels dos tipus de tecnologies, per a tots els grups d’edat i propòsits.

Així mateix, el text indica que el format imprès continua sent el mitjà preferit per a la lectura de textos llargs, especialment quan es tracta de comprendre en profunditat i retenir la informació. El paper és el mitjà més adequat per a la lectura de textos llargs expositius o informatius. En qualsevol cas, atès que l’ús de les pantalles continua en creixement, un dels reptes més urgents és descobrir formes per facilitar la lectura en profunditat de textos llargs en format digital.

Per a més informació podeu accedir a la “Declaració de Stavanger sobre el futur de la lectura“.

Font: Publishnews

Imatge: ERI-Lectura

Comparteix