L'acord marc de llicències de programari, en marxa

L’acord marc de llicències de programari, en marxa

Ja ha entrat en vigor l’acord marc d’homologació de proveïdors de llicències de programari i serveis associats, que conformen el servei consorciat de llicències de programari.

Aquest acord marc té per objectiu l’adquisició consorciada de llicències de programari i el seu manteniment per als participants en l’acord marc format per les universitats de Barcelona, Autònoma de Barcelona, Pompeu Fabra, de Lleida, de Girona, Rovira i Virgili, Oberta de Catalunya i de Vic-Central de Catalunya.

L’acord marc ofereix un catàleg de productes (llicències d’Atlas.ti, Nvivo, Salesforce, SPSS, Liferay, Alfresco Enterprise, MicroStrategy, Mathematica, LabVIEW i Red Hat) amb uns preus màxims fixats i uns serveis mínims establerts.

Les llicències de programari que s’adquireixen a través d’aquest acord marc són per a ús educatiu, docent, de recerca sense ànim de lucre, i administratiu. Les entitats participants en l’acord marc poden optar per disposar de les llicències en propietat o en la modalitat de lloguer. La vigència de l’acord marc és de tres anys prorrogable un any més.

D’aquest acord marc se’n poden beneficiar altres universitats i també centres de recerca que formin part de la institució (I-CERCA) de Centres de Recerca de Catalunya, parcs científics, centres universitaris d’ensenyament superior de l’Associació de Centres Adscrits a les Universitats Públiques (ACAUP), centres dependents dels consorciats del CSUC, i centres adherits a l’Anella Científica.

Empreses homologades:

 • Software Científico
 • International Business Machines
 • GMV
 • Informática el Corte Inglés
 • Ricoh
 • ICA
 • T-Systems
 • Logicalis
 • Tecnologia y Sistemas de Dirección
 • Vector Software Factory
 • Wolfram Research Europe
 • I.R.S, Dominion Digital
 • Algoritmos,
 • Procesos y Diseños
 • Essi Projects

Els lots que conformen l’acord marc:

Els 10 lots de l’acord marc amb el programari (llicències) de cadascun i els proveïdors homologats.

El Lot 5 corresponent al programari MATLAB de MathWorks va quedar desert en aquest acord marc. Posteriorment es va tramitar com una compra conjunta per les vuit universitats que hi estaven interessades: UB, UAB, UPF, UdL, UdG, URV, FUOC i UVic-UCC.

En concret per aquestes universitats s’ha adquirit MATLAB (famílies MATLAB, Simulink i Polyspace) de MathWorks en la modalitat Total Academic Headcount Full Suite (TAH), incloent la seva actualització durant la vigència del contracte i l’accés a la formació de MATLAB Academy Online Training Suite (MAOTS).

Comparteix