Kick off del projecte UNICORE!

Kick off del projecte UNICORE!

Els dies 12 i 13 de febrer ha tingut lloc a les instal·lacions d’IBM, a Haifa (Israel), el llançament del projecte europeu UNICORE, que compta amb la participació del CSUC. En aquest projecte s’està creant un codi base comú i un kit d’eines per a la implementació d’aplicacions per a entorns d’execució segurs i fiables.

Les eines que s’estan desenvolupant permetran que la creació de màquines virtuals lleugeres sigui tan senzilla com compilar una aplicació per a un sistema operatiu existent i, així, facilitar el desplegament de la pròxima generació de serveis i tecnologies de cloud computing. Amb les toolchain d’UNICORE per a unikernels, els desenvolupadors de programari podran construir i implementar ràpidament màquines virtuals lleugeres a partir de les aplicacions existents.

Amb una durada de 36 mesos (acabarà el desembre de 2021), UNICORE està finançat pel programa de recerca i innovació Horizon 2020 de la Unió Europea.

Com hi participa el CSUC?

El CSUC participa en aquest projecte amb un rol doble. D’una banda, lidera un paquet de treball destinat a dissenyar la plataforma i avaluar-ne el seu funcionament. El seu principal objectiu és definir l’abast de la configuració d’UNICORE i identificar les mètriques per mesurar l’èxit d’UNICORE des d’un punt de vista funcional.

Entre les diverses tasques, hi ha l’anàlisi de l’actual situació i la definició de requisits per al disseny de la plataforma; el disseny de les diferents API a usar entre els diversos components interns del kernel; així com la definició i realització del conjunt d’indicadors per avaluar l’adequació d’UNICORE en cada entorn d’execució en diferents casos d’ús (serverless, 5G, blockchain…).

També serà l’encarregat de la integració de la tecnologia desenvolupada per UNICORE en orquestadors d’infraestructura al núvol i la execució del cas d’ús relacionat amb plataformes serverless per a l’entorn universitari i de recerca.

D’altra banda, el CSUC també s’encarrega de les tasques de difusió del projecte a través de la creació i gestió de diversos canals de comunicació, com ara la pàgina web del projecte, les xarxes socials i la producció de materials de suport (fulletons, vídeo…).

Qui forma part del projecte?

A més del CSUC, els altres participants són:

Comparteix