La URL incorpora tres noves col·leccions especials al CCUC

La URL incorpora tres noves col·leccions especials al CCUC

Durant el mes de gener i febrer, la Universitat Ramon Llull (URL) ha afegit al Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya (CCUC) tres noves col·leccions especials. Es tracta dels Incunables, de la Biblioteca Pública Episcopal del Seminari de Barcelona, i de dues col·leccions més de la Biblioteca de Montserrat.

Biblioteca Pública Episcopal del Seminari de Barcelona

Incunables: La Biblioteca Pública Episcopal del Seminari de Barcelona, que forma part de la xarxa de biblioteques de la Universitat Ramon Llull, conserva en el seu fons un total de 95 incunables. Es tracta d’una rica col·lecció d’obres, editades a diferents ciutats d’arreu d’Europa, i de matèries diverses: hi trobem des de llibres de filosofia, astronomia, botànica, geometria o poesia, fins a obres sobre ètica, religió, sermons o sobre les Sagrades Escriptures, entre d’altres matèries. Sovint són obres úniques i que destaquen per la seva raresa i la seva singularitat.

Biblioteca de Montserrat

Col·lecció d’estampes i nadales xilografiades de l’artista Anton Català Gomis: Anton Català i Gomis (1911-1970) va ser un pintor català, fill il·lustre d’Alcover. De família pagesa, ben aviat va tenir l’oportunitat d’entrar en contacte amb l’estudi de la cultura clàssica, el llatí, la literatura i l’art, a la vegada que va aprendre l’ofici d’ebenista. Es va traslladar a viure a Barcelona on, combinant l’estudi amb el treball, va seguir la carrera de Belles Arts a l’Escola de la Llotja. Va obtenir diversos premis i la medalla d’or en el dibuix de la figura en moviment pel gran domini de l’anatomia i de la composició. La col·lecció conté estampes fetes amb la tècnica del linogravat. Són 170 composicions, 116 estampes diverses, 26 estampes relacionades amb Montserrat: La Mare de Déu i el Virolai, i 28 nadales.

Col·lecció de planxes calcogràfiques i metacrilats de l’artista Concha Ibánez: Concepción Ibáñez Escobar (Canet de Mar, Barcelona, 1926) més coneguda com a Concha Ibáñez, és una pintora i gravadora contemporània. Dedicada al paisatgisme, ha pintat terres de diverses comarques de Catalunya, de Castella, d’Andalusia, de les Balears i les Canàries, de Venècia, de Grècia i del Magreb, de Cuba i de Nova York. La col·lecció, que va ser donada a la Biblioteca de Montserrat l’any 2017 pels seus familiars, conté 28 paquets i caixes amb planxes calcogràfiques i un sobre amb metacrilats.

Podeu consultar totes les col·leccions especials catalogades directament al portal de les col·leccions especials.

Comparteix