La UVIC-UCC s'afegeix a la licitació de vehicles elèctrics de l'ICS gràcies la col·laboració del CSUC

La UVIC-UCC s’afegeix a la licitació de vehicles elèctrics de l’ICS gràcies la col·laboració del CSUC

L’Institut Català de la Salut (ICS) ha iniciat una licitació pública per arrendar 344 vehicles sostenibles i 230 punts de càrrega i convertir-se així en una organització encara més compromesa amb el medi ambient.

En aquesta licitació hi participa també la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) que s’ha afegit a la compra conjunta en un entorn de col·laboració propiciat pel CSUC.

Aquest és un exemple de com el Consorci és un facilitador de la col·laboració entre les institucions que participen a les compres conjuntes, ja siguin compres on el CSUC esdevé un element actiu en la licitació o bé, com en aquest cas, on l’entorn de col·laboració que s’hi promou ha afavorit la col·laboració, en aquest cas, del món assistencial i l’universitari.

Què inclou la licitació?

La licitació consisteix en l’arrendament de vehicles per als centres de l’ICS i les empreses i entitats publiques adherides, Gestió de serveis Sanitaris, Institut d’Assistència Sanitària, Logaritme Serveis Logístics, AIE, i la UVic-UCC.

L’expedient de contractació està organitzat en 8 lots, compta amb valor estimat del contracte de 10.837.983,80 € (IVA exclòs) i una durada de cinc anys.

S’inclou l’arrendament de 344 vehicles i 230 punts de càrrega. Els cotxes que s’utilitzen per a l’atenció domiciliària, el transport intern i tasques de representació. La majoria dels cotxes, 284, aniran destinats a l’atenció primària, on es concentra bona part de l’atenció més propera a la ciutadania. El 64% dels cotxes seran elèctrics (219) i la resta, híbrids, combinaran l’electricitat o el gas liquat del petroli (GLP) amb benzina.

El preu de l’arrendament inclou la gestió de la flota, la pintura i retolació dels vehicles, les despeses de matriculació i càrregues impositives i fiscals corresponents, el manteniment integral i reparacions del vehicle, la substitució dels pneumàtics, la subscripció de l’assegurança i l’assistència en carretera les 24 hores del dia.

A l’inici del contracte, l’empresa adjudicatària organitzarà i impartirà, en l’àmbit territorial de cadascun dels lots, activitats formatives en les tècniques de conducció energèticament eficient adients per a tots els tipus de tecnologia de motorització inclosos en el concurs.

Comparteix