Els repositoris TDX, RECERCAT i MDX durant el 2018

Els repositoris TDX, RECERCAT i MDX durant el 2018

El 2018, el nombre total de tesis dipositades al repositori de Tesis Doctorals en Xarxa (TDX) era de 28.118, corresponents a 16 universitats participants, les quals van rebre més de 26 milions de consultes.

Com a actuacions rellevants de l’any, destaca la incorporació de la tesi 30.000 (tot i que amb la baixa de la Universitat de València i de la Universidad de Múrcia hi ha hagut un decrement en el comptador total) i les més de 140.000 tesis consultables d’altres repositoris d’universitats espanyoles que compleixen el protocol OAI-PMH.

D’altra banda, s’ha actualitzat el programari base (DSpace) passant de la versió 5.7 a la 5.10 que esmena problemes de seguretat i rendiment del repositori.

El Dipòsit de la Recerca de Catalunya (RECERCAT) a l’acabar el 2018 recollia 137.574 documents de recerca (un 7% més que l’any anterior) organitzats en 827 col·leccions de 26 institucions participants.

Es destaquen com actuacions importants la incorporació de l’Institut Català d’Investigació Química (ICIQ) i la revalidació per OpenAire de RECERCAT com a agregador de continguts.

MDX, el repositori cooperatiu de Materials Docents en Xarxa, va finalitzar el 2018 amb un total de 5.828 documents agrupats en 56 col·leccions diferents creades per 10 universitats.

Comparteix