Els repositoris RACO i MDC, el 2018

Els repositoris RACO i MDC, el 2018

Durant l’any 2018 s’han incorporat al repositori Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO) 13 revistes noves, assolint així la xifra de 500 títols de revistes consultables, de 95 institucions editores diferents, amb un total de 219.253 articles, el 90% d’aquests disponibles a text complet.

A més, una nova revista ha començat a usar el servei del RACO professional, de manera que ja són 8 els títols que usen RACO com a plataforma per gestionar l’edició íntegra de la revista.

Com a actuacions a destacar de l’any, s’ha incorporat la revista 500 al repositori (ha estat la revista Lligall, publicació de l’Associació d’Arxivers Gestors de Documents de Catalunya i disponible a RACO gràcies a l’Institut Ramon Muntaner). Amb motiu de l’assoliment d’aquesta xifra s’estan publicant una sèrie d’entrevistes al Blog amb responsables de revistes, col·laboradors, experts i usuaris de RACO perquè n’opinin sobre el repositori.

13 títols nous a RACO el 2018.

Pel que fa al Comitè Editorial, l’òrgan encarregat d’estudiar les noves incorporacions al repositori, des d’aquest 2018 compta amb dos nous membres: Joan-Elies Adell, director de la Institució de les Lletres Catalanes, i Miquel Térmens, degà de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona.

Per últim, cal destacar la incorporació de RACO al Transparent Ranking of Repositories.

La Memòria Digital de Catalunya (MDC), va acabar l’any amb 34 institucions participants i 154 col·leccions (7 més que el 2017) que proporcionaven accés a més de 3 milions d’imatges/documents (amb un increment del 8% respecte a l’any anterior).

7 col·leccions noves a MDC el 2018.

Les actuacions rellevants del repositori durant el 2018 fan referència a la migració al núvol i actualització de la versió del programari base (CONTENTdm) amb la que s’ha aprofitat per aplicar una nova interfície amb imatge renovada de l’MDC i millores a nivell d’usabilitat i presentació de les col·leccions.

D’altra banda, s’ha inclòs l’MDC al metacercador EBSCO Discovery Service (EDS).

Comparteix