1.000 tesis de la UdL, a TDX!

1.000 tesis de la UdL, a TDX!

La Universitat de Lleida (UdL) ha arribat a les 1.000 tesis incorporades al repositori de Tesis Doctorals en Xarxa (TDX).

La tesi número 1.000 ha estat escrita per Silvia López Chinarro i porta per títol Synthesis and applications of homoallyl hydroxy fatty acid derivatives. Novel LCNVAs as TRPV1 and FAAH modulators. El treball doctoral ha estat dirigit per Ramon Canela i Garayoa, i presentat en el Departament de Química de la UdL.

Els greixos vegetals són una important matèria primera renovable per a la indústria química. Dins d’aquest grup destaquen els àcids grassos homoalílics hidroxilats, com ara l’àcid ricinoleic o l’àcid lesqueròlic, els quals donen lloc a una gran quantitat de derivats amb múltiples aplicacions tant industrials com farmacèutiques. Aquesta tesi es centra d’una banda, en l’obtenció d’àcids grassos carbonil α,β-insaturats mitjançant oxidacions més selectives i en un sol pas del grup hidroxil d’aquests àcids.

D’altra banda, la recerca procedeix a l’obtenció de l’àcid sebàcic, un àcid dicarboxílic amb gran interès industrial, a partir dels àcids grassos carbonil α,β-insaturats anteriorment sintetitzats. Finalment, s’ha dissenyat i sintetitzar noves N-vanillil acilamides de cadena llarga a partir dels àcids ricinoleic i lesqueròlic amb l’objectiu de desenvolupar una nova família de molècules que presentessin activitat biològica dual davant de receptors del dolor, com són el receptor TRPV1 i l’enzim FAAH.

Comparteix