El nou servei de Repositori de Prestacions Bàsiques durant el 2018

El nou servei de Repositori de Prestacions Bàsiques durant el 2018

El 2018 s’ha posat en marxa el servei de Repositori de Prestacions Bàsiques (RPB), que es basa en el programari de codi obert DSpace i que s’adreça a centres de recerca i biblioteques especialitzades.

El servei inclou tant la infraestructura i l’aplicació com l’assessorament funcional (anàlisi inicial, elaboració de plantilles, formació i suport per a la posada en marxa, adaptació a estàndards…).

L’RPB facilita a l’entitat usuària una instància d’ús exclusiu del programari DSpace, adaptat a la normativa, estàndards i bones pràctiques internacionals (com per exemple OpenAire). Un cop disponible la instància exclusiva de la institució, aquesta pot administrar i personalitzar el seu DSpace i realitzar tasques, com ara crear usuaris, grups i rols. També pot crear i gestionar comunitats, subcomunitats i col·leccions. Altres opcions que es poden dur a terme són dipositar, configurar els fluxos de treball d’ingesta i exportar i importar objectes digitals.

Des del CSUC es duu a terme la configuració inicial del servei que consisteix en la personalització del repositori, l’anàlisi dels processos de treball, les plantilles de metadades, etc. amb l’objectiu de configurar el DSpace el més adequadament possible a les necessitats de la institució.

El 2018 han usat el servei l’IRTA i la UIC, mentre que el Tecnocampus ha estat treballant en la seva implantació.

Comparteix