500 revistes a RACO: SORT, la gestió de la revista a través del RACO professional

500 revistes a RACO: SORT, la gestió de la revista a través del RACO professional

El mes de novembre de 2018 el repositori de Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO) va arribar a les 500 revistes incorporades.

Amb motiu de l’assoliment d’aquesta fita, estem fent tot una sèrie d’entrevistes amb responsables de revistes, col·laboradors, experts i usuaris de RACO perquè n’opinin sobre el repositori i la seva trajectòria.

En aquesta ocasió ha estat el torn de la revista SORT (Statistics and Operations Research Transactions), ja que esdevé un exemple notori de revista que realitza la seva edició i publicació íntegrament des de RACO, usant la interfície del RACO professional.

SORT és una revista internacional creada el 2003. Es publica cada dos anys, en anglès, per l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). La revista és coeditada per la UPC, la UB, la UAB, la UdG, la UPF, la UdL i la URV, amb la cooperació de la Sociedad Española de Biometría i la Societat Catalana d’Estadística. SORT promou la publicació d’articles originals de naturalesa metodològica i/o estadística.

Entrevistem a Pere Puig Casado, redactor en cap de SORT:

– Quan i per què vau decidir que la vostra revista s’incorporés a RACO?

L’any 2007 SORT rep el primer Factor d’Impacte al figurar indexada al Science Citation Index de Thomson Reuters i, per aquest motiu, comença a augmentar considerablement el nombre d’articles sotmesos a la revista. Conseqüentment, la gestió editorial es complica i sorgeix la necessitat d’una plataforma digital per mitjà de la qual el Comitè Editorial de la revista pogués treballar en línia i unificar les seves tasques a més de guanyar agilitat en el procés d’avaluació d’articles. Així, l’any 2012 sorgeix el compromís de SORT d’utilitzar el repositori RACO, i en concret la plataforma del RACO professional, sent editora en cap en aquell moment la Dra. Montserrat Guillén.

– Quins beneficis hi veieu?

Fins a l’actualitat, a més de penjar al RACO els abstracts, les paraules clau i el text complet dels articles de SORT, també utilitzem el repositori per a dur a terme la gestió del nostre procés editorial. El benefici és molt gran, donat que ens permet una gestió centralitzada del procés d’enviament d’articles per part dels autors, l’assignació d’editors i de referees, així com del procés de seguiment i de segones voltes.

– RACO, és el que esperàveu? És més o menys del que esperàveu?

En un principi era el que esperàvem i vàrem celebrar la incorporació a RACO donat que totes les revistes importants del nostre àmbit ja disposaven d’un web per gestionar els seus articles. D’altra banda, tot i que els articles de SORT, al ser una revista d’accés obert, es troben accessibles des del propi web d’Idescat, un segon repositori ajuda molt en la difusió de la revista.

– Alguna anècdota relacionada amb el repositori?

Bé, algú del Comitè Editorial va comentar que hi havia una pizzeria a Palamós que es deia RACO (amb accent a la “o”).

– Quin futur veieu per a les revistes? I per a RACO?

Les revistes científiques aviat deixaran de publicar-se en paper. Aquest és un camí que ja han iniciat moltes publicacions rellevants del nostre àmbit, com són les revistes de la Royal Statistical Society, Biometrics, etc. Aleshores, els repositoris tindran cada cop més una importància vital. RACO pot tenir un bon futur però s’ha de modernitzar. El seu format pràcticament no ha canviat en els últims anys i actualment es veu una mica antiquat i poc atractiu, en comparació per exemple amb el repositori del Project Euclid.

– SORT realitza la seva l’edició i publicació a través del RACO professional. Quina valoració en feu?

La valoració global és positiva, tot i que pensem que hi ha moltes coses a millorar i modernitzar. Hi ha editors que consideren que el mecanisme de gestió és massa complicat i poc flexible. A la pàgina web, a cada pas les diverses opcions no són d’entrada evidents, etc. Per posar un exemple, actualment la gestió mitjançant RACO no és comparable amb la que es fa des de les revistes de les editorials Springer i Elsevier.

Comparteix