Tres nous centres de la URL s'incorporen al servei de detecció de plagi

Tres nous centres de la URL s’incorporen al servei de detecció de plagi

La Salle, Blanquerna i el Rectorat de la Universitat Ramon Llull (URL) s’han adherit al servei de detecció i prevenció de plagi (antiplagi) que presta el CSUC.

Aquest servei, engegat el 2016, té l’objectiu de trobar una solució global per a la detecció del plagi en els continguts digitals utilitzats i generats a les universitats i centres de recerca que hi participen. D’aquesta manera, s’incentiva i s’enforteix la integritat i la qualitat acadèmica i de recerca.

El servei ofert pel CSUC es basa en el programari Urkund, que permet processar un document i localitzar-ne i identificar-ne contingut extret d’altres fonts. A partir d’aquí, s’elabora un informe amb el grau de coincidència del document objecte de comparació i les referències a les coincidències amb altres documents. La solució es pot utilitzar simultàniament des de diverses plataformes, com el Campus Virtual o la mateixa pàgina web del programari usat.

Amb aquests tres centres ja són 20 les institucions que usen aquest servei, del qual també se’n poden beneficiar els centres de recerca i els centres adscrits a les universitats públiques.

Comparteix