Les xifres del GEPA el 2018

Les xifres del GEPA el 2018

L’any 2018, l’ocupació del magatzem cooperatiu GEPA va arribar a més de 13.000 metres de prestatges, cosa que significa el 55% de la previsió total màxima de l’equipament.

Gràcies a l’augment del subministrament de documents originals (313 peticions el 2018) i en menor mesura de les còpies electròniques, el total de serveis del GEPA va tenir una pujada del 19,5%, per un total de 543 serveis, que inclouen el subministrament d’originals i de còpies electròniques i les consultes a sala.

El subministrament d’originals suposa més del 57%, i les còpies electròniques, el 41% dels serveis. El petit percentatge restant correspon a les consultes a sala.

Metres de prestatges totals ocupats al GEPA (2009-2018)

Evolució dels serveis del GEPA

Comparteix