La promoció de l'accés obert durant l'any 2018

La promoció de l’accés obert durant l’any 2018

Les principals actuacions del 2018 per promoure l’accés obert (AO) han estat adreçades al recompte dels costos de publicar en obert i a establir mesures que l’afavoreixin.

En referència al primer punt, s’han creat mecanismes a les universitats per comptabilitzar els costos de publicar en obert en concepte d’APC (Article Processing Charges). L’objectiu de voler conèixer aquest cost és tenir elements de negociació amb els proveïdors de revistes, ja que aquestes despeses poden considerar-se un pagament doble pel mateix servei.

En segon lloc, s’han elaborat propostes per afavorir l’AO i consisteixen en quatre accions que es poden resumir en:

  1. Intentar incloure acords en el procés de contractació de paquets de revistes que permetin que els autors de les universitats afiliades al CSUC puguin publicar en obert sense pagar APC.
  2. Si és el cas, no acceptar acords de subscripció que incloguin condicions abusives, ja siguin de cost o de no afavorir l’AO, per part d’algun proveïdor.
  3. Fer obligatori el dipòsit de tots els articles científics publicats per la comunitat acadèmica en els repositoris institucionals tot acceptant que l’accés als documents arxivats tingui un embargament temporal.
  4. Fer públics, de forma agregada, els costos de subscripcions consorciades a revistes com a mesura de transparència.

Alhora, s’ha treballat per coordinar les accions pro AO a diferents nivells. D’una banda, a nivell europeu, amb les reunions del Southern European Libraries Link (SELL), que agrupa consorcis de Portugal, Espanya, França, Itàlia, Grècia, Turquia i Israel.

I, de l’altra, a nivell espanyol, amb la participació a la “Comisión de seguimiento sobre el grado de cumplimiento del artículo 37 de la Ley de Ciencia” de la FECyT i les reunions de la “Mesa de consorcios”, formada pels consorcis BUCLE, BuGalicia, CBUA, CSUC, G9, Madroño, Uniris i el CSIC.

Comparteix