El Servei VÀLid del Consorci AOC s’afegeix com a proveïdor d’identitat a UNIFICAT

El Servei VÀLid del Consorci AOC s’afegeix com a proveïdor d’identitat a UNIFICAT

Des del 5 d’abril, VÀLid ja figura com a proveïdor de confirmació d’identitat (identity provider, IdP) a UNIFICAT, el servei de federació d’identitats per a la comunitat universitària i de recerca catalana.

El Servei VÀLid és un servei comú de confiança, del Consorci Administració Oberta de Catalunya (Consorci AOC), en el qual les aplicacions de les administracions públiques catalanes poden delegar els processos d’autenticació i signatura dels usuaris, d’acord amb els mecanismes d’autenticació acceptats en funció de l’actuació i el nivell de garantia exigit, facilitant la gestió i integració dels diferents mecanismes disponibles.

VÀLid ofereix accés, amb una sola integració, als diferents mecanismes d’identificació que els ciutadans poden emprar a l’hora de relacionar-se amb les administracions públiques catalanes, com ara l’idCAT Mòbil, idCAT, C@ave, DNIe i altres serveis.

Què és UNIFICAT?

El servei de federació d’identitats per la comunitat universitària i de recerca catalana (UNIFICAT) ofereix a totes les organitzacions participants una relació de confiança entre elles per intercanviar informació sobre la identitat digital dels seus usuaris de forma segura, preservant la integritat i la confidencialitat d’aquesta informació.

UNIFICAT és una plataforma de col·laboració que dóna accés a una àmplia gamma de serveis mitjançant una única autenticació institucional. L’autenticació, autorització, gestió del grup, i acords de privacitat i seguretat s’organitzen de forma centralitzada. El servei de federació d’identitats fa la vida més fàcil a l’usuari: d’una connexió per a cada servei a només una vàlida per a tots. Facilita la incorporació de nous proveïdors interns i externs al sistema, fet que proporciona als usuaris un inici de sessió únic als serveis en línia que necessiten.

Un projecte internacional

UNIFICAT funciona seguint models internacionals, com ara eduGAIN, que interconnecta federacions d’identitat d’arreu del món, o REFEDS, que recull les necessitats de les federacions d’identitat de recerca i del món acadèmic a nivell mundial.

Comparteix