El Centre de Recerca Matemàtica s'incorpora a l'acord marc de Lloc de treball

El Centre de Recerca Matemàtica s’incorpora a l’acord marc de Lloc de treball

El Centre de Recerca Matemàtica (CRM) s’ha adherit a l’acord marc de lloc de treball.

Aquest acord marc homologa les empreses que proveeixen d’equips informàtics, i també la prestació dels serveis associats, a les entitats participants.

L’acord marc s’estructura en dos lots. Tant per al lot 1, corresponent als equips de sobretaula, com per al lot 2, referent als equips portàtils i ultralleugers, les empreses subministradores són: Semic, Inforein, APD, ID Grup i Bull España.

La contractació de l’equipament i dels serveis associats el duen a terme directament les pròpies universitats i centres mitjançant la licitació dels corresponents contractes basats.

Un model integrat

L’acord marc de lloc de treball contempla un nou model que consisteix en l’estandardització de la infraestructura TIC que s’implanta en els diferents llocs de treball i en l’homogeneïtzació d’alguns dels serveis que es poden compartir, amb l’objectiu d’aconseguir un estalvi significatiu.

D’aquesta manera, s’aconsegueix millorar les prestacions dels equips de sobretaula, alhora que es manté i millora la qualitat d’aquests equips i dels serveis associats, amb dues modalitats de subministrament d’aquests equips informàtics d’usuari: la compra i el rènting.

Qui participa?

Amb el CRM, participen a l’acord marc de lloc de treball un total de 21 institucions: la UB, la UAB, la UPC, la UPF, la UdG, la UdL, la URV, la UOC, la UVic-UCC, l’Hotel-Escola Sant Pol de Mar (HESP), l‘Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA), les Escoles Universitàries Gimbernat (EG), el Parc Científic de Barcelona (PCB), el Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF), l’Escola Superior de Comerç Internacional (ESCI-UPF), el Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya (CTTC), el Tecnocampus Mataró-Maresme i la Fundació Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES), l’Institute for Bioengineering of Catalonia (IBEC) i el CSUC.

Comparteix