Celebrada la reunió del grup de treball de TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)

Celebrada la reunió del grup de treball de TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)

El mes de març ha tingut lloc al CSUC una reunió del grup de treball de TDX amb els representants de cada universitat.

En aquesta reunió s’ha fet un repàs molt breu de la història del repositori de Tesis Doctorals en Xarxa (TDX), del seu estat actual i del pla de treball per al 2019.

També s’han treballat aspectes més tècnics i de detall, com ara la baixa de la cerca global de tesis espanyoles, la interoperabilitat amb DART, MetaArchive, el Portal de la Recerca de Catalunya (PRC), el Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya (CCUC) i Recolecta. Tanmateix, s’han revisat diferents procediments i possibles millores a implementar.

Comparteix