El CSUC participa en la 30a edició de les "Jornadas Técnicas de RedIRIS"

El CSUC participa en la 30a edició de les “Jornadas Técnicas de RedIRIS”

El CSUC, juntament amb més de 400 experts i responsables de xarxa i serveis informàtics d’entitats afiliades a RedIRIS, ha participat a les XXX Jornadas Técnicas d’aquesta xarxa acadèmica i de recerca estatal, que enguany s’han celebrat a la Universidad de Sevilla del 28 al 30 de maig, amb la intenció d’intercanviar informació i experiències.

Així, per part del Consorci, s’ha participat en cinc sessions de temàtica diversa. La primera ha estat “Renovación de la infraestructura de supercomputación del CSUC y su impacto sobre el coste energético“, que ha anat a càrrec d’Adrián Macía, del CSUC, que ha tractat sobre les característiques principals i funcionament de la nova infraestructura de càlcul del CSUC i com ha influït en la despesa energètica del CPD del Consorci.

A la segona intervenció, Jordi Guijarro, cap d’Operacions i Ciberseguretat, ha presentat “Virtualización y mercados de aplicaciones: el servicio UniApps” sobre el servei UniApps del CSUC, que ofereix a les universitats participants la capacitat de desenvolupar un mercat d’aplicacions amb un model d’entrega personalitzada al núvol.

Requerimientos funcionales para la creación de repositorios consorciados de datos de investigación” ha estat la tercera ponència presentada, en aquest cas per Ricard de la Vega, cap de Càlcul i Aplicacions, qui ha explicat les característiques tècniques dels repositoris consorciats de dades de recerca.

La quarta intervenció, a càrrec de Jordi Guijarro i María Isabel Gandía (cap de Comunicacions) ha estat “Gestión de Cibercrisis: en busca del unicornio“, ha tractat sobre l’organització, el desenvolupament i les principals conclusions de l’exercici de gestió de crisi de ciberseguretat realitzat el passat 17 de gener entre les universitats catalanes, el CESICAT i el CSUC.

Per últim, Xavier Peralta, administrador de sistemes, ha presentat “Another step beyond containers“, que ha mostrat els Unikernels, una nova tecnologia emergent basada en microserveis i enfocada a millorar la seguretat i el consum de recursos i també ha fet esment del projecte UNICORE que té com a objectiu facilitar la creació d’aquests unikernels.

Trobareu els vídeos d’aquestes i de la resta de presentacions de les jornades al web de RedIRIS.

Comparteix