Els materials docents de la UPC a MDX, el repositori de materials docents en xarxa

Els materials docents de la UPC a MDX, el repositori de materials docents en xarxa

La Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) s’ha incorporat al repositori de Materials Docents en Xarxa (MDX) on afegeix a partir d’ara els materials docents de l’UPC Open Course Ware.

MDX és un repositori cooperatiu que conté materials i recursos digitals resultants de l’activitat docent que es porta a terme a les universitats membres. La finalitat d’MDX és augmentar la visibilitat i la difusió de la producció docent de les institucions participants, tot contribuint a la innovació educativa, d’una banda, i a l’accés lliure al coneixement, de l’altra.

El repositori funciona amb el programa de codi lliure DSpace i usa el protocol d’interoperabilitat de l’Open Archives Initiative (OAI), fet que permet incrementar la visibilitat dels documents, en oferir-se conjuntament amb d’altres repositoris internacionals.

Comparteix