Celebrades les XVII Jornadas CRAI sobre noves metodologies de docència i aprenentatge

Celebrades les XVII Jornadas CRAI sobre noves metodologies de docència i aprenentatge

Els dies 23 i 24 de maig ha tingut lloc a la Universitat de Sevilla la 17a edició de les Jornadas CRAI, enguany dedicades a les noves metodologies d’ensenyament i aprenentatge, i al paper que hi juguen els CRAI.

Les ponències de la primera part de les jornades han estat dedicades a explicar el canvi de visió en l’ensenyament universitari, que ha passat de la figura del docent com a eix principal i en una docència basada en la transmissió de coneixements, a situar l’estudiant al capdavant amb l’objectiu d’aconseguir la seva millora acadèmica, implicació i motivació.

Durant aquestes sessions s’ha posat en relleu la necessitat que el docent generi preguntes, faciliti teories, orienti i avaluï, per canviar la manera de pensar de l’estudiant i aconseguir així que sigui més complexa, sistèmica i amb un raonament d’alt nivell.

En aquesta primera part s’ha destacat també la importància de l’ús de les TIC en els canvis metodològics dels plans universitaris actuals.

A la segona part de les jornades s’han mostrat tres exemples concrets de transformacions dels CRAI: en la Digital Social Science Lab de Copenhague i en la Universitat d’Upssala, on s’han transformat les biblioteques tradicionals en espais flexibles, funcionals i inspiradors, perquè els estudiants puguin connectar-se i al mateix temps crear comunitat; i el cas de la Universitat d’Amsterdam, on el canvi s’ha produït en la implementació de la plataforma virtual (Canvas).

Com a conclusions més rellevants d’aquestes jornades es pot destacar que:

  • Les biblioteques tenen un paper indispensable en els processos de canvi de metodologies d’aprenentatge de les universitats.
  • Les biblioteques han de col·laborar en el desenvolupament i aprenentatge de l’alumne oferint espais adequats.
  • La biblioteca és la prolongació de l’espai de l’aula i ha de facilitar les interconnexions.
  • Els bibliotecaris han d’observar a la seva comunitat, donar resposta a les seves necessitats i, en aquest procés, el personal de la biblioteca és un element imprescindible.
  • Per aconseguir aquests canvis és necessari un lideratge que l’impulsi.
Comparteix