Algunes tendències en compres de les biblioteques universitàries nord-americanes

Algunes tendències en compres de les biblioteques universitàries nord-americanes

Lluís Agustí (Facultat de Biblioteconomia i Documentació, UB) ressenya l’informe d’Ithaka S+R “Library Acquisition Patterns“, que analitza les compres realitzades entre 2014 i 2017 per part d’un grup de biblioteques universitàries dels Estats Units.

Un informe suficientment ampli en la mostra i en el temps per tal d’evitar distorsions i que pot mostrar tendències, per saber qui, què, quan, com i on s’està comprant a les biblioteques universitàries nord-americanes.

Pel que fa a les compres de llibres durant l’any 2017, a la ressenya es destaca el següent:

  • La part principal de la despesa per a l’adquisició de recursos informatius en biblioteques universitàries als Estats Units es dedica als recursos continus, els anomenats ongoing resources, un 74,6%, dels quals més del 60% són destinats a les subscripcions a revistes i bases de dades.
  • La despesa en llibres (impresos o electrònics) seleccionats de manera única arriba al 24,5% de les adquisicions.
  • De mitjana, les biblioteques analitzades a l’informe van invertir en adquisicions de recursos informatius 3.610.000 $ (uns 3,2 milions d’euros al canvi aquell any).
  • De mitjana van ingressar de manera unitària 4.750 llibres impresos i 345 llibres electrònics (cal recordar que no hi són els paquets).
  • Del pressupost en llibres impresos, la major part se l’enduen les Humanitats, amb un 42,6% seguides de les Ciències Socials, amb un 32%, molt per darrere i en una tendència a la baixa, els llibres de Ciències, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques.
  • La presència de llibres d’editorials universitàries és important, fins a un 23,6% en els títols impresos i un 18,5% en els llibres electrònics.
  • Les dues grans editorials universitàries són Oxford University Press i Cambridge University Press, a molta distància sobre les competidores. Pel que fa al llibre imprès, Oxford University Press se situa com la més important en termes relatius, amb un 25,3% del total dels llibres venuts, i Cambridge University Press, amb un 18,3%.
  • L’ordre s’altera pel que fa a la venda de llibre electrònic: Cambridge University Press, amb un 27% i Oxford University Press, amb un 15,7% del total dels llibres venuts.
  • El principal proveïdor de llibres universitaris és GOBI Library Solutions, tant impresos (68,7%), com electrònics (86,4%), a molta distància, i en llibres impresos es troba Amazon.

Podeu llegir la ressenya sencera al Blok de BiD.

Comparteix