La Biblioteca de Catalunya i el CSUC signen el primer conveni de l’Estat de preservació digital distribuïda

La Biblioteca de Catalunya i el CSUC signen el primer conveni de l’Estat de preservació digital distribuïda

Eugènia Serra, directora de la Biblioteca de Catalunya (BC) —entitat autònoma del Departament de Cultura— i Miquel Puig, director general del CSUC, han signat aquest mes de juny el primer conveni de l’Estat espanyol de preservació digital distribuïda.

El 2015 la publicació del Reial decret 635/2015, de 10 de juliol, pel qual es regula el dipòsit legal de les publicacions en línia, obria la porta a establir acords de col·laboració entre les institucions amb responsabilitat de recollir i conservar el dipòsit legal digital, com és el cas de la BC a Catalunya, i entitats públiques o privades que disposessin de plataformes de distribució de publicacions i recursos digitals a internet.

D’ençà d’aquesta possibilitat, la BC ha treballat per a la fixació dels requeriments mínims que han de complir les plataformes que es vulguin constituir com a col·laboradores en la tasca de preservació digital del dipòsit legal nascut a la xarxa. Bàsicament són requeriments sobre infraestructura i integritat de dades, seguretat de la informació, metadades i formats dels fitxers.

El CSUC l’any 1999 va impulsar el repositori digital Tesis Doctorals en Xarxa (TDX) per a conservar i donar accés a tesis doctorals en format digital llegides a les universitats de Catalunya, obres que són subjectes de dipòsit legal. TDX conté en l’actualitat gairebé 30.000 tesis digitals.

El model de col·laboració acordat s’alinea amb el propi concepte d’internet, un entorn digital obert, col·laboratiu i participatiu. L’acord signat permet dibuixar un escenari més sostenible per a la recollida i preservació d’uns recursos digitals que són creixents i pràcticament inabastables sense crear una context de cooperació.

La BC i el CSUC continuen la seva estratègia de col·laboració iniciada fa més de vint anys, resultat de la qual són projectes com el Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya (CCUC), la Memòria Digital de Catalunya (MDC) i el repositori de Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO), només per citar-ne alguns.

S’inicia un camí per a la preservació digital distribuïda, per la qual la BC vol i ha d’apostar.

Comparteix