Informe d'SPARC Europe sobre els canvis acabats de fer al Pla S

Informe d’SPARC Europe sobre els canvis acabats de fer al Pla S

El mes de juny, SPARC Europe ha publicat un informe que detalla 20 canvis que han estat clau en les recents revisions del Pla S.

A la fi del mes de maig, la cOAlition S va publicar les seves darreres revisions dels principis i la guia d’implementació del Pla S, després d’un període de consulta oberta on va demanar a universitats, societats científiques, editors, associacions acadèmiques i a investigadors individuals de més de 40 països que aportessin els seus comentaris i feedback.

SPARC Europe ha treballat en l’anàlisi d’aquests resultats i ha identificat 20 canvis clau. Aquests canvis es detallen en l’informe “An analysis of the new revised Plan S policy“.

Entre els principals canvis identificats destaquen: una pròrroga d’un any per a l’entrada en vigor dels principis del Pla S; l’ampliació de l’àmbit d’aplicació del Pla S perquè abasti la recerca finançada mitjançant subvencions privades i no només públiques; la inclusió del reconeixement dels repositoris com a comparables a les revistes d’accés obert (OA, open access) i d’altres plataformes similars; el dret dels autors o de les seves institucions a conservar els drets d’autor i una llicència per publicar en OA sense cost addicional; la reducció dels requisits per a les plataformes, revistes i dipòsits d’accés obert i, finalment, però no per això menys important, un nou principi segons el qual els finançadors de la cOAlition S es comprometen a avaluar els resultats de la recerca en funció de la seu valor intrínsec i no en funció de les mètriques de la revista, com ara el factor d’impacte, el canal de publicació o l’editor.

Podeu descarregar l’informe complet.

Comparteix