Disponibles els continguts de les jornades de 20è aniversari del Consorcio Madroño

Disponibles els continguts de les jornades de 20è aniversari del Consorcio Madroño

El 20 i 21 de juny, el Consorcio de Universidades de la Comunidad de Madrid y de la UNED para la Cooperación Bibliotecaria (Consorcio Madroño), va celebrar unes molt interessants jornades amb motiu del seu 20è aniversari sota el lema “Las bibliotecas universitarias ante los retos del futuro“.

Les ponències es van agrupar ens els següents quatre blocs:

  1. La contribució de les biblioteques universitàries a l’Open Science.
  2. Nous espais d’aprenentatge i col·laboració a les biblioteques universitàries: MakerSpaces i Laboratoris digitals.
  3. L’educació digital i el seu impacte a les biblioteques universitàries.
  4. Les humanitats digitals.

Totes les presentacions (en vídeo i les diapositives) estan disponibles al web del Consorcio Madroño.

Comparteix