Polítiques d'accés obert i dades obertes a la UB

Polítiques d’accés obert i dades obertes a la UB

La Comissió de Recerca de la Universitat de Barcelona (UB), a la seva reunió del passat 28 de juny, ha pres dos acords importants respecte a l’accés obert i a les dades obertes.

D’una banda, l'”Actualització de la Política d’Accés Obert a la Universitat de Barcelona“, que té com a objectiu que tota la producció científica de la UB estigui disponible en lliure accés en els propers anys. L’acord referma l’acord pres el 2011 pel consell de Govern de la Universitat de dipositar per defecte qualsevol publicació acadèmica al repositori institucional de la UB. Així, el dipòsit ha de ser immediat i, si pot ser, en obert; si això no és possible, el document s’ha de dipositar igualment amb un accés embargat i només es permetrà l’accés al resum o a les metadades completes. El nou acord preveu que la Universitat establirà uns objectius anuals de compliment de l’accés obert i en farà seguiment.

De l’altre, la “Política de gestió de dades de recerca de la Universitat de Barcelona“, on es reconeix la importància de l’accés obert a les dades de recerca a partir de les quals es realitzen les publicacions científiques i justifica la creació i l’adopció d’aquesta política per donar suport a la seva gestió.

El document té els apartats següents:

  • Un preàmbul amb definicions i principis generals sobre les dades de recerca i la Ciència Oberta.
  • L’àmbit d’aplicació de la política que ho és a tots el investigadors en actiu de la Universitat.
  • L’establiment de criteris respecte als drets que puguin derivar-se de la generació i la utilització de les dades.
  • Els requisits que han de tenir les dades que han d’assegurar que aquestes siguin trobables, accessibles, interoperables i reutilitzables, segons els principis FAIR.
  • Els principis de gestió de les dades de recerca, tant pel que fa a l’adquisició i tractament, com d’emmagatzematge i de difusió.
  • Les responsabilitats que, en relació les dades de recerca, tenen els investigadors principals, d’una banda, i la Universitat, de l’altra. Entre aquestes destaca l’obligatorietat de tenir un pla de gestió de dades en el cas de projectes de recerca que comptin amb finançament específic.

En relació a aquesta política la Comissió de Recerca aprovarà un reglament que concretarà quan calgui els apartats d’aquest acord i en farà seguiment. Aquesta política es revisarà al cap de dos anys.

Comparteix