Indexació dels articles de RACO amb DOI a Unpaywall

Indexació dels articles de RACO amb DOI a Unpaywall

El repositori de Revistes Catalanes d’Accés Obert (RACO) aporta més de 1.300 articles a l’eina Unpaywall.

L’eina Unpaywall indexa més de 50.000 revistes d’accés obert i repositoris de tot el món i recupera, a través dels DOI, còpies legals dipositades en repositoris, revistes d’accés obert, revistes híbrides o en serveis, com ara el Directory of Open Access Journals (DOAJ), PubMed Central, DataCite i ara també RACO.

Tot i que RACO actualment inclou més de 200.000 articles a text complet, Unpaywall només en recupera 1.300, que són els que fan servir DOI. S’està treballant per ampliar en el futur l’ús d’aquest identificador a RACO.

Comparteix