Polítiques i pràctiques de les agències de finançament de la recerca respecte a l'OA i l'OD

Polítiques i pràctiques de les agències de finançament de la recerca respecte a l’OA i l’OD

SPARC Europe acaba de publicar un informe sobre les polítiques i les pràctiques de les agències de finançament de la recerca respecte a l’Open Access (OA) i l’Open Data (OD).

L’informe és el resultat d’una enquesta que es va enviar la primavera passada a 400 agències europees de finançament de la recerca i que ha tingut 62 respostes d’agències de 29 països.

Algunes dades extretes del resum executiu són:

  • Dues terceres parts (37 de 62) de les agències que responen tenen polítiques d’Accés Obert (Open Access, OA), 30 d’aquestes el fan obligatori.
  • Dues terceres parts NO tenen polítiques per a les dades de recerca. Els mandats més comuns entre els que tenen polítiques són el de dipositar les dades a un repositori i el de tenir un Pla de Gestió de Dades.
  • La majoria (52 de 62) recolzen d’alguna manera el pagament dels costos de publicar.
  • Els finançadors europeus recolzen de manera molt variable les iniciatives de crear plataformes de publicació en OA sense pagament d’APC.
  • La majoria de finançadors amb polítiques d’OA en fan algun tipus de seguiment.
  • La meitat de les institucions que responen el qüestionari recolzen en algun grau el Pla S.

Es destaquen les conclusions següents:

  • Està encara pendent que els finançadors incloguin el compliment de les polítiques d’OA i OD en els criteris d’avaluació de subvencions.
  • Sembla que hi ha una tendència a definir polítiques d’OA i OD. La revisió de polítiques incideix més en el seguiment de les mateixes que en noves provisions. Les agències que no tenen polítiques és perquè no ho consideren prioritari o perquè no tenen prou recursos per implementar-les.
  • Malgrat en general es recolzi el pagament d’APC, hi ha una gran desorientació sobre els costos que aquesta representa.
  • El recolzament que es dóna a iniciatives de ciència oberta (OA i OD incloses) és baix.

La conclusió general de l’enquesta és que la majoria d’agències entenen la importància que té la ciència oberta. El 90% de les respostes afirmen que fer l’OA per defecte és important per al futur de la recerca. El repte dels defensors de l’OA sembla que ja no és buscar suport sinó trobar sistemes pràctics per dur-ho a terme.

Font: SPARC Europe

Comparteix