Ampliació de la connexió entre els dos commutadors del CATNIX

Ampliació de la connexió entre els dos commutadors del CATNIX

S’ha ampliat l’enllaç entre els dos commutadors de la xarxa del Punt Neutre d’Internet a Catalunya (CATNIX), instal·lats a cada un dels seus emplaçaments, Campus Nord (CSUC-CN) i Telvent (CSUC-T) de 2 a 10 Gbps. Aquesta ampliació estava contemplada en el contracte de la darrera renovació de l’Anella Científica.

La infraestructura de xarxa del CATNIX consisteix en dos commutadors Cisco Catalyst 4507R-E, a on es connecten els equips de les entitats que hi pertanyen. Mitjançant aquests dos commutadors, el CATNIX ofereix als seus membres la possibilitat de fer intercanvis privats, a banda de l’intercanvi comú del punt neutre. Aquest increment en la capacitat de connexió entre els dos commutadors permet a les institucions connectades intercanviar un major volum de tràfic.

Comparteix