Actualitzades les “Recomanacions per seleccionar un repositori per al dipòsit de dades de recerca”

Actualitzades les “Recomanacions per seleccionar un repositori per al dipòsit de dades de recerca”

El Grup de Treball de Suport a la Recerca del CSUC ha revisat i actualitzat les “Recomanacions per seleccionar un repositori per al dipòsit de dades de recerca” que ja es troben disponibles al repositori cooperatiu RECERCAT.

El document té per objectiu recolzar els investigadors en el moment de seleccionar un repositori per al dipòsit de les seves dades de recerca atès que els projectes finançats en el marc del programa Horitzó 2020 de la Comissió Europea, cal que les dipositin en obert seguint els principis FAIR (Findable, Accessible, Interoperable i Reusable).

Aquesta és la quarta vegada que es revisa i s’actualitza el contingut, sobretot pel que fa a l’apartat 3 on es tracten les fonts per seleccionar un repositori de dades multidisciplinar i que es concreta amb una taula comparativa dels principals repositoris de dades.

Comparteix