Presentat l'ITER 2022: el Pla estratègic del CRAI de la UB

Presentat l’ITER 2022: el Pla estratègic del CRAI de la UB

El Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació (CRAI) de la Universitat de Barcelona (UB) ha publicat el seu nou Pla estratègic: l’ITER 2022.

Aquest esdevé el 6è pla estratègic del CRAI de la UB i com en els anteriors esdevé de fil conductor al llarg dels propers quatre anys. La redacció del Pla ha comptat amb tot el personal del CRAI i amb la utilització de diferents metodologies de treball per tal de recollir el màxim d’informació i així poder traçar les línies estratègiques que han de regir el CRAI de la UB en el futur més proper.

Disposar d’un model de gestió per processos propi, basat en el model de qualitat EFQM, ha facilitat la metodologia necessària per disposar d’un llenguatge comú i d’una visió global compartida, i ha estat clau per a l’elaboració d’aquest nou Pla estratègic.

S’ha treballat des de diferents perspectives, analitzant l’entorn de la universitat i elaborant diferents documents de treball, aplicant el model de gestió per processos del CRAI i incorporant les àrees de millora detectades pels avaluadors externs durant l’avaluació EFQM. Tot plegat ha servit de base per reflexionar i redactar aquest nou Pla.

Podeu consultar-lo aquí.

Comparteix