L'IEEE celebra una xerrada sobre l'accés obert al CSUC

L’IEEE celebra una xerrada sobre l’accés obert al CSUC

El 8 d’octubre, Eva Veloso, International Area Manager d’IEEE, ha impartit una sessió al CSUC per donar a conèixer les polítiques d’aquesta editorial cada vegada més compromesa en temes d’accés obert.

Hi han assistit, tant presencialment com per videoconferència unes 25 persones de les diferents universitats de l’àmbit del CSUC.

Entre les novetats que ha presentat l’IEEE destaca que el proper 2020 es crearan, a part de les 6 revistes 100% open access que tenen actualment, 14 més amb disciplines afins a les contemplades a l’Horitzó2020 i Horizon Europe i, per tant, podran donar compliment als requeriments establerts per aquests programes.

L’IEEE també ha esmentat el programa pilot de read&publish que ha començat a treballar amb diverses institucions.

Comparteix