El CTTI amplia la seva connexió al CATNIX

El CTTI amplia la seva connexió al CATNIX

El Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya (CTTI) ha ampliat la seva velocitat de connexió al Punt Neutre de Catalunya (CATNIX) de 20 a 40 Gbps.

El CTTI, que s’hi connecta des del node d’Equinix, és un organisme públic que integra tots els serveis informàtics i de telecomunicacions de l’administració catalana en una única estructura. Per tant, el CTTI és el responsable de garantir la direcció, planificació, gestió i control dels sistemes d’informació i dels serveis de telecomunicacions de la Generalitat de Catalunya. Alhora que dissenya, construeix, coordina i desplega els projectes que la Generalitat li encarrega per desenvolupar i fer créixer la Societat del Coneixement.

Comparteix