Actualització dels segells de qualitat a les revistes de RACO

Actualització dels segells de qualitat a les revistes de RACO

Aprofitant el canvi de versió del programari amb el qual treballa RACO, l’OJS, s’han actualitzat els segells de qualitat de les revistes que formen part del repositori.

Les revistes que han rebut una distinció de qualitat, com ara el CARHUS Plus+, el segell de la FECYT o estan incloses al Journal Citation Reports (JCR), s’identifiquen amb aquesta distinció en la seva pàgina de RACO.

De les 504 revistes que participen a RACO, 40 títols compten amb la classificació CARHUS+, 170 amb el segell de qualitat de la FECYT i 11 estan incloses al JCR.

A més de trobar aquesta informació a la pàgina principal de les revistes, podeu consultar els llistats de títols per a cadascuna de les classificacions:

Carhus Plus+ és un sistema de classificació de revistes científiques dels àmbits de les Ciències Socials i Humanitats que es publiquen a nivell local, nacional i internacional. Té la finalitat de contribuir a l’avaluació de la recerca que es duu a terme en el sistema científic i universitari català amb la màxima objectivitat.

D’altra banda, el segell de qualitat de la FECYT s’atorga en base a una avaluació de la qualitat editorial i científica de les revistes científiques espanyoles que s’hi presenten.

Per últim, JCR mesura l’impacte de les revistes en funció de les cites rebudes pels articles publicats i recollits al Web of Science (WOS). És un dels índexs de revistes amb més prestigi.

Comparteix