El SIG-NOC publica els resultats de l'enquesta de 2019 sobre l'ús d'eines per part dels NOC

El SIG-NOC publica els resultats de l’enquesta de 2019 sobre l’ús d’eines per part dels NOC

El Grup d’Interès sobre Centres d’Operació de Xarxes (SIG-NOC, Special Interest Group – Network Operation Centers) de Géant ha publicat un informe amb els resultats de l’enquesta sobre les eines que usen els centres d’operació de xarxa (NOC, de les seves sigles en anglès, Network Operation Centre), realitzada entre juliol i setembre de 2019.

La diversitat d’eines que usen els NOC és molt àmplia i heterogènia. Per això, tant l’informe (2019 SIG-NOC Tools Survey Report) com la matriu d’eines 2019 (2019 Tools Matrix), que conté el nombre i les institucions que usen cada eina per a cada funcionalitat, permet als NOC cercar informació i donar resposta a preguntes, com ara:

  • És el monitoratge l’única responsabilitat dels NOC?
  • Quines són les eines més usades per a una funcionalitat determinada del NOC?
  • Quines eines cobreixen més funcionalitats?
  • Quantes entitats usen una eina determinada?
  • És una eina útil per als usuaris?
  • Qui utilitza la mateixa eina que jo?
  • Quines són les tendències d’utilització de les eines?

L’informe no proporciona explícitament cap conclusió sobre quines són les millors eines, però hauria d’ajudar a determinar quines són les eines més usades i, per tant, a tenir en compte dins la comunitat dels NOC. A més, també mostra situacions en què eines que s’utilitzen de forma generalitzada potser no es consideren tant útils.

Aquest és el tercer informe que publica el SIG-NOC, ja que a conseqüència de l’evolució en noves funcions i responsabilitats dels NOC, les enquestes s’han anat repetint, ampliades i millorades, respecte a les seves predecessores. Així, l’enquesta de 2019 ha comptat amb 16 de les funcionalitats més comunes del NOC (s’ha inclòs una de nova: “Orquestració Automatiztació i Virtualització”). L’enquesta de 2016 contenia 15 funcionalitats (amb la incorporació de “Mitigació de DDoS”) i la publicada pel TF-NOC el 2011 contenia preguntes sobre eines per a 14 funcionalitats i també sobre taxonomia, xarxa, serveis i millors pràctiques.

Trobareu més informació sobre aquest informe, així com dels dos informes de 2016 i 2011, al web del SIG-NOC.

Comparteix