Ciència oberta i ciutadana a les biblioteques: un impuls necessari per enfortir el coneixement de les comunitats locals

Ciència oberta i ciutadana a les biblioteques: un impuls necessari per enfortir el coneixement de les comunitats locals

Al Blok de BiD s’ha publicat una ressenya signada per Daniel Gil, de la Biblioteca Pública Episcopal del Seminari Conciliar de Barcelona, sobre la publicació Ciència ciutadana a les biblioteques: observa, analitza, crea i participa que recull l’experiència del curs de formació “Laboratori de Ciència Ciutadana”, impulsat per la Gerència de Serveis de Biblioteques de la Diputació de Barcelona i impartit per OpenSystems de la Universitat de Barcelona.

La ressenya comença fent esment a com la ciència oberta “representa un nou i ampli camp d’actuació per a les biblioteques”. “Aquestes, com a institucions que fomenten el coneixement, la recerca i el desenvolupament personal, són l’entorn lògic i perfecte per desenvolupar accions en el marc de la ciència oberta i ciutadana” i tracta d’explicar el concepte de ciència oberta citant la definició que en fa el CSUC, alhora que mostra la importància que dóna el Consorci a la ciència oberta “ja que la considera una de les seves cinc àrees tècniques principals”. També comenta que la ciència oberta no es restringeix només a un àmbit acadèmic i universitari i que “les biblioteques públiques també tenen un paper molt important a jugar en la propagació i en la difusió de la ciència oberta, bo i aproximant-la a la ciutadania en general i fent que aquesta es converteixi també en ciència ciutadana”.

A continuació, la ressenya se centra en les cinc grans seccions de la publicació Ciència ciutadana a les biblioteques i acaba indicant que el paper de les biblioteques públiques “és especialment clau, donat que han d’enfortir el coneixement de la ciutadania en general, de tothom, sense distincions de cap mena. En aquest sentit, l’impuls i la creació de ciència oberta i ciutadana esdevé un entorn imprescindible, nuclear, per construir societats més conscienciades i més crítiques amb el seu entorn”.

Podeu llegir la ressenya completa al Blok de BiD.

Comparteix